LLUITEM PER CONSERVAR ELS RECURSOS NATURALS

Reciclar és més que una acció, és el valor de la responsabilitat per conservar els recursos naturals

A RET sempre gestionem els seus residus de la froma més sostenible possible. Valoritzem, adaptem i tractem les restes reclicables per optimitzar el seu procés i així trobar la sortida més econòmica. Treure el màxim rendiment dels seus residus i minves de producció és la nostra obligació.

CARTRONS I PAPERS

El reciclatge està en l'ADN propi de el paper i el cartró. Aquests materials tenen una taxa de reciclatge 70,6% a Espanya segons la ASPAPEL.

Trobem diferents qualitats segons la seva puresa, color i impressió.

Malgrat la seva baixa densitat, pot ser comprimit amb facilitat.

Pregunti per la nostra recollida selectiva de cartró i paper.

POLÍMERS I PLÀSTICS

L'ús dels polímers plàstics s'ha massificat en les últimes dècades a causa del seu baix cost, alta durabilitat i diverses propietats que li obren un gran ventall d'utilitats. No obstant, la seva resistència a la biodegradació és un gran problema per al medi ambient, fent una obligació buscar sempre els seus màxims cicles de reciclatge.

Generalment és necessària una mostra per distingir el tipus d'entre els següents:

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

FERRALLA I METALLS

Les minves de producció en moltes indústries poden tenir una alta valorització si es tracta de ferros o altres metalls.

El seu valor va en funció de la forma i puresa de l'material. Pregunti pel nostre procés de categorització i classificació.

Comprem metalls comuns com ferro, acer inoxidable, coure, bronze, alumini i llautó. I també metalls menys comuns com widia, titani, crom-cobalt, zinc i plom entre d'altres.

FUSTA I

PALETS

El reciclatge de fusta és un dels més nets i econòmics de tots els tipus de reciclatge. Sense necessitat de donar cap tractament previ, tot el procés està format per mitjans físics i maquinària.

La fusta reciclada pot tenir tres diferents noves vides:

  • Fabricació d'aglomerats

  • valorització energètica

  • Fabricació de compost

  • Usos ramaders

RUNES

Les runes procedents de la construcció poden ser netejades i triturades per així poder tenir una segona vida com a àrids.

Els àrids reciclats tenen diferents funcionalitats segons la seva procedència i granulació

WEB EN CONSTRUCCIÓN

WEB EN CONSTRUCCIÓN

ESPESCIALES I PERILLOSOS

Són residus especials tots aquells que contenen substàncies perilloses per a la salut o el medi ambient. Conseqüentment necessiten tractaments d'inertització per poder així dipositar de manera segura i controlada.

Els més comuns són olis, dissolvents, aerosols, filtres, absorbents contaminats, fluorescents, bateries, pintures, llots, àcids i bases.

També ho són els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

WEB EN CONSTRUCCIÓN