Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Valorització de residus i restes reciclables

La valorització de residus industrials, és el conjunt d’accions que es porten a terme amb la finalitat que aquests, tornin a ser utilitzats com a matèria primera (economia circular).

 

A RET analitzem i busquem una sortida específica pel seu residu en concret. Aconseguint així un rendiment màxim al seu reciclatge, obtenint el valor més elevat a nivell mediambiental i econòmic.

 

La utilització de materials reciclats als packagings dels productes, la cerca en la millora dels processos, la disminució de l’impacte mediambiental dels productes elaborats, durant i després de la seva vida útil, i la utilització de matèries primeres procedents del reciclatge, ens permeten la possibilitat d’apostar per una política de valorització competitiva.

Gràcies als nostres tècnics, generem una relació constant per tal de que els nostres clients, estiguin constantment actualitzats en quant a preus. En funció de residu, la fluctuació d’aquests és més o menys volàtil, per això les tarifes s’envien setmanal, mensual o anualment segons les cotitzacions del mercat i els costos derivats.

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Altres Serveis

Gestió integral de residus

Valorització de residus i restes reciclables

Compra i venda de ferralla i metalls

Gestió de residus especials i perillosos

Desmantellament de estructures i maquinària

Destrucció confidencial

Tramitació de documents

Neteges industrials

Assessorament ambiental