Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Tramitació de documents

Totes les empreses que produeixin residus a Catalunya, per pocs que siguin, han d’estar inscrites al Registre de productors de residus industrials. Les empreses inscrites en el Registre tenen assignat un codi de productor identificant cada centre, que hauran d’utilitzar per formalitzar qualsevol documentació de gestió de residus.

 

Degut a que la documentació requerida per part de l’Agència, depèn del tipus de residu produit, del tipus de transport fins al gestor final, de la quantitat a gestionar i de la via de gestió o tractament final que se’n fa, l’ARC disposa d’una aplicació que permet definir segons aquests tres criteris quina documentació associada és requerida en cada cas. Aquest aplicació està disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) de l’ARC. La podeu consultar a: https://sdr.arc.cat/fitxes/GetDocumentacio.do o també ens poden consultar a consaltres sense compromís.

Nosaltres li podem fer els següents tràmits, i si ens autoritza li podem signar en el seu nom per evitar-li molèsties i pugui dedicar el temps al seu negoci:

Alta en el registre de productors

Fitxa d’acceptació

Notificació Prèvia

Full de seguiment

Full de seguiment itinerant

Document d’identificació del residu

Etiquetes de seguretat pels residus perillosos

Declaració Anual de residus industrials

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Altres Serveis

Gestió integral de residus

Valorització de residus i restes reciclables

Compra i venda de ferralla i metalls

Gestió de residus especials i perillosos

Desmantellament de estructures i maquinària

Destrucció confidencial

Tramitació de documents

Neteges industrials

Assessorament ambiental