ODS | RET I LA PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES .

RRR| Reduce, Reuse, Recycle.

RET I LA PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 🌍

I com ho fem a RET?

· Aconseguint la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

· Reduint considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

· Ajudant als clients a que adoptin pràctiques sostenibles i incorporin informació sobre la sostenibilitat al seu cicle de presentació d’informes.

· Utilitzant energia renovable a la nostre planta.

· Contribuïnt en el reciclatge de residus perillosos.

Tags: