GESTIÓ DE RESIDUS, CLAU PER A L’ECONOMIA CIRCULAR ♻️

La gestió de residus per reciclar, transformar o eliminar els materials ja utilitzats és un dels eixos de l’economia circular.

Es considera gestió integral de residus, al conjunt d’aspectes relacionats amb la generació, separació i tractament a la font d’origen dels residus, així com la recol·lecció, transferència i transport, tractament en plantes especialitzades, reciclatge i distribució de tornada als processos productius i, novament, als cicles de consum humà.

Per això hem de fomentar les noves tecnologies d’aquesta cadena circular, que siguin més ecològiques i menys nocives que els mètodes tradicionals com la deposició d’escombraries a advocadors. També el reprocessament biològic per a matèria orgànica, que es descompon i serveix d’adob per a l’agricultura. En paral·lel, fomentar el reciclatge del material aprofitable com ara metalls, plàstics i paper. I quant a les aigües residuals, tractar-les per obtenir aigua de reg.

I pel que fa als residus perillosos, que inclouen explosius, inflamables, substàncies que produeixen patologies, radioactius i tòxics de gran perill per a l’ecosistema, les empreses responsables els emmagatzemen, etiqueten i tracten, aprofitant tot el possible i neutralitzant als agents que poden causar danys al medi ambient de manera controlada.