Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Gestió de residus especials i perillosos

Els residus perillosos són aquells que no són inerts, i en consecuencia poden generar un dany greu al medi ambient si no són gestionats correctament. Per això necessiten tractaments de descontaminació o inertització abans de poder ser valoritzats o eliminats. Cal tenir en compte que per normativa, independentment de la quantitat generada, no es poden tenir emmagatzemats més de 6 mesos.

 

Com a responsables de gestionar un residu especial o perillós, inicialment hem de diagnosticar si el producte que tenim és un residu nociu o no, i identificar-ne els pictogrames de perillositat corresponents. A partir d’aquí, es decidirà la via gestió i tractament més òptima per cada residu perillós en concret.

 

Una altra alternativa per determinar si un residu és perillós o no, és consultar la Llista Europea de Residus (LER). Aquesta, aprovada per l’Ordre MAM/304/2002, categoritza els diferents tipus de residus mitjançant codis de 6 xifres (codi LER). Si el residu té associat un asterisc (*) al costat del codi LER, serà considerat com a perillós.

Els residus perillosos més habituals són:

Envasos contaminats de substàncies perilloses o contaminants, com pintures, dissolvents, oli, hidrocarburs, etc.

Draps, absorbents o sepiolites contaminades per substàncies perilloses o contaminants, com pintures, dissolvents, oli, hidrocarburs, etc.

Aerosols, buits o plens.

Residus d’Aparells Elèctrics o Electrònics (RAEE) com ho són, ordinadors, pantalles, teclats, ratolins, impresores, neveres, aparells d’aire condicionat, etc.

Fluorescents, bombetes, piles i bateries de tot tipus.

Olis hidràulics, dissolvents, carburants, aigües brutes, taladrines, etc.

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Altres Serveis

Gestió integral de residus

Valorització de residus i restes reciclables

Compra i venda de ferralla i metalls

Gestió de residus especials i perillosos

Desmantellament de estructures i maquinària

Destrucció confidencial

Tramitació de documents

Neteges industrials

Assessorament ambiental