Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Adaptem els nostres serveis com a gestors de residus, a les teves necessitats

Compra i venda de ferralla i metalls

Com a experts del sector, tenim ple coneixement de qualsevol metall o aleació, permetent-nos dur a terme les millors valoracions del mercat en la compra-venta de ferralles i metalls.

Comprem metalls i aleacions comuns com:

Ferro

Acer Inoxidable

Coure

Bronze

Alumini

Llautó

També metalls menys comuns com per exemple:

Widia

Titani

Crom

Cobalt

Zinc

Plom

El servei beneficia als nostres clients però també al medi ambient, ja que allarga la vida útil d’aquests materials, gràcies a la tasca de recuperació, optimització i reciclatge.

 

Els principals clients d’aquest servei, busquen la retribució econòmica d’una ferralla o metall que no utilitzaran, optimitzant d’aquesta manera el procés de recollida i gestió.

 

T’ajudem a complir la coneguda llei de les tres “R” (reduce, reuse & recycle), aconseguint beneficis de caràcter ecològic, econòmic i ètic, aportant un nou ús al recurs que s’hagues acomulat a un abocador.

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Disposem de la millor solució pels teus residus, contacta amb nosaltres i t’ajudarem

Altres Serveis

Gestió integral de residus

Valorització de residus i restes reciclables

Compra i venda de ferralla i metalls

Gestió de residus especials i perillosos

Desmantellament de estructures i maquinària

Destrucció confidencial

Tramitació de documents

Neteges industrials

Assessorament ambiental