Avís Legal

Avís Legal

  1. Introducció

1.1 Consideracions prèvies

El següent document estableix les condicions d’ús de l’web retsl.com.

Et recomanem llegir atentament les presents condicions ja que, a l’accedir a aquest lloc web, i / oa qualsevol de les pàgines que a través d’aquest pots visitar, assumeixes el compromís de seguir i complir els termes i condicions que s’indiquen a continuació donant-per acceptades (juntament amb la nostra política de privacitat i utilització de cookies).

El lloc web retsl.com és propietat de Recollida, Eliminació i Tractament de Residus, SL, també coneguda com RET de Residus o RET i en endavant, RET.

 

1.2 Revisió de dades i actualització

RET es reserva el dret de revisar i / o modificar els termes i condicions d’ús i compra dels llocs web referits a 1.1, així com els seus continguts, disseny i organització, de manera que podran ser revisats i / o modificats en qualsevol moment. En cas de revisió o modificació dels Termes i Condicions, la seva nova redacció serà immediatament publicada i es trobarà accessible en qualsevol d’aquests webs (o d’altres relacionats), resultant aplicable des d’aquell moment. Per estar correctament informat sobre els Termes i Condicions que resulten aplicables en cada moment, et recomanem que revisis periòdicament els mateixos.

1.3 Cost de el servei

L’ús dels llocs web referits, incloent l’accés pels usuaris i la navegació a través d’aquests, és lliure i gratuït i implica el compliment dels presents Termes i Condicions, de la legislació espanyola, europea i dels bons costums i els usos acceptats en l’àmbit d’Internet.

1.4 Prestació de serveis

Volem oferir-te a través dels llocs web referits, un servei continuat, però, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, intentaríem avisar amb la necessària antelació, sempre que això fos possible i estigués a l’abast de RET.

  1. Exclusió de responsabilitat

2.1 Hipervincles

Els llocs web referits poden tenir hipervincles amb altres llocs web, que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per RET. Per tant, RET, no pot assumir (ni assumirà) cap responsabilitat sobre els mateixos. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars, i no garantim ni vam aprovar aquests continguts.

Si vols establir hipervincles a retsl.com has abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre RET o qualsevol dels seus continguts. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que autoritzem l’hipervincle, o que supervisem, vam aprovar o assumim de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç als llocs web.

L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de cap relació entre RET i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi el mateix. No s’establiran hipervincles als llocs web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, als l’ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers.

Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin als llocs web des d’altres pàgines web permetran l’accés als llocs web, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna, i prescindiran en tot cas l’ús de browsers o border environments.

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

3.1 Tots els drets a Recollida, Eliminació i Tractament de Residus, SL (RET)

Reservat tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels dissenys, marques, noms, denominacions, imatges, logos, gràfics, icones, noms de domini, aplicacions, i tot altre contingut en els llocs web, o si és el cas, comptem amb llicència per al seu ús, i tenim, en conseqüència, la protecció pròpia dels drets sobre la propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets de propietat intel·lectual i copyright dels continguts dels llocs web referenciats a 1.1. es reserven a RET i als seus potencials llicenciants i en cap cas l’accés als llocs web implica desistiment alguna per la nostra part en aquests drets a favor de l’usuari.

3.2 Utilització per part dels usuaris

Pots fer ús privat dels llocs web i del seu contingut, però en cap cas podràs fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament (excepte autorització expressa i explícita per part de RET). Qualsevol còpia o ús no autoritzat de el disseny o contingut que sigui diferent de què permetem expressament, com a titulars dels drets de propietat intel·lectual, afectarà als drets de l’esmentat titular conforme els tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya.

Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts dels llocs web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la que es permet en els presents Termes i Condicions. En cas que desitgis utilitzar les marques, noms, logos o qualsevol altre signe distintiu per tal d’identificar els hipervincles que s’estableixin en altres llocs web als nostres llocs web, pots sol·licitar l’autorització necessària posant-te en contacte amb el webmaster a través info @ retsl.com.

3.3 Ús de l’correu electrònic

Pots traslladar-nos qualsevol qüestió relacionada amb el contingut de termes i condicions d’ús i / o de la política de privacitat a: info@retsl.com.

Per qüestions específiques sobre els productes i serveis de RET, et suggerim contactis directament amb el nostre departament comercial comercial@retsl.com

4.1 Especificacions

4.1.1 Temps de resposta

Per política d’atenció a client i per compromís amb els seus estàndards de qualitat, RET atendrà qualsevol correu electrònic a màxim en 24 hores hàbils. Si transcorregut aquest temps no hem atès la demanda d’informació, si us plau, reenvia el correu electrònic inicial.

4.1.2 Tractament de la informació

Tota informació rebuda serà tractada conforme el que estableix Política de Privadesa.

  1. Jurisdicció i llei aplicable

Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l’ús dels llocs web serà resolt d’acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

  1. Les nostres dades
  • Raó social: Recollida, Eliminació i Tractament de Residus, SL
  • NIF: B60526621
  • Direcció: c/ Carles Buïgas nº 5 | Polígon Industrial Can Magre | 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
  • Telèfon: +34 938449012
  • Email: info@retsl.com